KTPOnline.se. Försäljnings- och användarvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor gäller mellan användare (juridisk eller fysisk person) av KTPOnline.se (betecknas som tjänsten) och utfärdare (Trafikteori AB, 556868-2826).

Priser som anges är inklusive moms om inget annat anges.

I beställningen ingår KTP Trafikskola genom onlinekonto samt support för tillhörande tjänst.
Onlinekontot är personligt och användaruppgifterna får ej delas med annan person eller part. Det är alltså inte tillåtet för en användare att lämna ut lösenord eller användarnamn till någon annan.
Materialet som visas i tjänsten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter som innehas av utfärdaren. Det är absolut förbjudet att på något sätt ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av tjänsten.
Du får inte använda tjänsten på sådant sätt att utfärdaren eller andra användare drabbas av olägenhet eller skada.

Vid misstanke att ett användarkonto missbrukas har säljaren rätt att omedelbart och permanent stänga av användaren från tjänsten och är då inte skyldig att återbetala erlagda användaravgifter.

2. Frakt

Ingen fraktkostnad tillkommer, det pris som anges är det totala priset för produkten inga andra avgifter tillkommer.

Vid leveransmetod: "Online" och "Nedladdning" sker leverans direkt efter genomförd betalning genom att programmet laddas ned.

Vid leveransmetod "Cd-skiva" är normal leveranstid 2-4 arbetsdagar. Leveranstiden kan dock i vissa fall bli längre.

3. Betalningsvillkor - Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer.
Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av KTPOnline.se överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

4. Betalningsvillkor - Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08–514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Allmänna villkor

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

5. Betalningsvillkor - Kortbetalning

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online- betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS- certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

6. Ångerrätt, returrätt och reklamationer

Öppet köp och ångerrätt gäller inte då tjänsten består av digitalt innehåll och aktiveras och görs tillgänglig omedelbart i samband med köp. Ångerrätten gäller ej för tillval och förlängning av giltighetstiden för ett onlinekonto som är under användning.

Vid reklamationer är kunden skyldig att meddela oss via e-post inom 14 dagar från det att varan är mottagen.

7. Kunduppgifter

Personuppgiftsregister enligt PUL, personuppgiftslagen. När du som kund fyller i dina person- och kontaktuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras av KTPOnline.se. Uppgifterna är nödvändiga för att KTPOnline.se ska kunna ge bästa service, kontakta dig och leverera varor. Som kund är du skyldig att se till att den angivna leveransadressen är korrekt. Inga kunduppgifter vidarebefordras till annan part.

8. Utfärdarens ansvar

Utfärdare ansvarar för att tjänsten är tillgänglig dygnet runt och att funktionaliteten upprätthålls. Driftavbrott är dessvärre oundvikliga och kan ske på grund av tex driftsstörningar eller sådana omständigheter utfärdaren inte har möjlighet att påverka. Därmed kan inte utfärdaren garantera att tillgängligheten upprätthålls. Utfärdaren ansvarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för användare i samband med brister i tillgänglighet eller funktion.

9. Om villkoren inte följs

Utfärdaren har rätt att omedelbart och utan att meddela användaren makulera eller spärra ett onlinekonto om användaren bryter mot någon bestämmelse i villkoren eller om utfärdaren på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta utfärdaren för all direkt och indirekt skada som du åsamkat utfärdaren i anledning av brott mot Villkoren. Om utfärdaren misstänker att ett lagbrott begåtts vid användning av tjänsten kommer utfärdaren genomföra en polisanmälan.

6. Ånger- och returrätt

I enlighet med distansavtalslagen (2005:59) gällande köp av digitalt innehåll som aktiveras och görs tillgängligt omedelbart för användaren omfattas inte av ånger- eller returrätt.